Taastrup Vandtårns Renovering

I 2003 tog tre borgere initiativ til et møde med den daværende borgmester Anders Back. Mødet drejede sig om Taastrup Vandtårn, som p.gr.a. nedrivning af forbrændingsbygninger, og omlægning af park omkring tårnet, pludselig fremstod som et oplagt vartegn for kommunen. Smukt placeret midt i byen. Borgmesteren var villig til at overdrage brugsretten til en forening, så der blev hurtigt indkaldt interesserede borgere til stiftelse af en sådan. Foreningen fik navnet "Foreningen Taastrup Vandtårn" og blev stiftet 14. maj 2003, med formålsparagraffen - Foreningen har til formål at bevare Taastrup Vandtårn som lokalhistorisk minde og attraktion. Bestyrelsen var: Else Hansen, Margrethe Berg Schovsbo, Jane Skovbo, Kurt Nielsen, Jens Klarskov Pedersen, Kirsten Pedersen og Heinrich Reinicke. Denne bestyrelse sad under hele renoveringen af tårnet. For at vandtårnet kunne blive brugbart, krævede det at der blev etableret en brugbar trappe, så tårnet kunne bruges som udkigstårn. Vandtanken var fjernet og den trætrappe der var i tårnet var meget faldefærdig, ligesom der også manglede trappe det sidste stykke op til toppen. Allerede i 2005 havde foreningen et medlemstal på omkring 200. Den store opbagning fra byens borgere, var med til at Høje Taastrup Kommune i 2005 gav 53.700 kr. til fremstilling af præsentationsmateriale, så foreningen kunne komme i gang med at søge fondsmidler. Der var ved mange forskellige arrangementer solgt trøjer, brevkort, vin m.m. alt sammen med vandtårnsmotivet på efter filosofien "Mange bække små …" men der var langt til de over 2 millioner, som en ny trappe og nyt øverste dæksel ville koste Arkitektstuen Baghuset v/arkitekt Preben Munch Andersen kom på banen m.h.t. udregning af tilbudsmateriale og fremstilling af præsentationsmateriale. I 2006 fik foreningen 500.000 kr. fra Nordea Danmark Fonden, takket være en ihærdig borger, med kontakt til denne fond. Foreningen modtager samme år byggetilladelsen fra kommunen. Bestyrelsen indleder i 2007 et samarbejde med Kroppedal Museum for Astronomi - Nyere tid - Arkæologi. Hermed åbnede der sig en mulighed for, at den fremtidige drift af tårnet kunne komme i et professionelt regi. Taastrup Vandtårn blev "koblet på Blaakildegaard, som er Lokal Historisk Arkiv under Kroppedal. 2007 og 2008 gik med at ansøge fonde. Foreningen fik tilsagn om at tidligere folketingsformand Svend Jakobsen godt ville være ambassadør for foreningen idet han er bosiddende i kommunen. I 2008 fik foreningen igen et stort sponsorat, nemlig 500.000 kr. fra A.P Møller og Hustru Chastine Mac-Kinney Møller fond til almene formål. Der kom andre fonde med penge, men dog ikke så mange så vi nåede at samle alle 2,1 mill. ind inden vandtårnets 100 års fødselsdag skulle fejres, hvilket foreningen havde håbet. Det afholdt os ikke fra at fejre tårnets 100 års fødselsdag. Det var dog sådan at ingen måtte komme op i tårnet, i stedet havde Margaret Lindhart (kendt fra Giro 413)lagt stemme til det talende vandtårn. Hele festen blev fejret i parken omkring vandtårnet, og de mange børnehaver der var inviteret blev indbudt til leg og tryllekunstnershow. - se billederne under overskriften: Tårnets 100 års fødselsdag. Efter fødselsdagen kom der penge fra flere fonde, og til sidst gik kommunen ind og bevilligede de sidste penge op til 2,2 mill. Som prisen var sneget op på. Navne på sponsorer kom til at se sådan ud: A.P Møller og Hustru Chastine Mac-Kinney Møller fond til almene formål. Bygningsbevaringsfonden af 1975. Høje Taastrup Kommune Knud Højgaards Fond Nordea Danmark Fonden Nykredit Fondet Roskilde Bank Sonning fonden Alle foreningens medlemmer Nu kunne byggeriet gå i gang. Der viste sig mange overraskelser under vejs i byggeriet inden den specialkonstruerede trappe kunne sættes på plads. Brandmyndighederne have også krævet at Vinduerne i toppen skulle være større, og det blev besluttet at sætte tre op af hensyn til cymetrien, og udkikket fra toppen. September 2009 stod tårnet færdigt og vi kunne fejre tårnets 101 års fødselsdag. Borgmester Michael Ziegler klippede den røde snor over og foreningens medlemmer og byens borgere fik nu adgang til tårnet. Festen blev afholdt over tre dage og der var over 1.000 mennesker oppe for at kikke ud over byen. - se billeder under overskriften: Udsigtstårnets indvielse 2009. Foreningen Taastrup Vandtårn havde opfyldt sin formålsparagraf, og på en generalforsamling blev foreningen nedlagt, men der blev samtidigt oprettet et vandtårnsudvalg i Lokal Historisk Forening. Dermed kan alle der er interesseret i både vandtårne og i lokalhistorie være med til at præge de aktiviteter der skal foregå i og omkring vandtårnet. Bygningen ejes af Høje-Taastrup kommune og brugsretten og driften bliver varetaget af Blaakildegaard. Vagterne i løbet at året varetages af frivillige. Der har siden åbningen været afholdt mange forskellige arrangementer i og omkring vandtårnet, bl.a. Halloween, maleri- og fotoudstillinger, julearrangement, fortællearrangementer for børn og i 2010 blev vandtårnets fødselsdag fejret med et skovtursarrangement med musik og konkurrencer. Fremover vil tårnet også blive brugt til forskellige ting, det er kun fantasien der sætter grænser. Hvad for eksempel med at klatre op af tårnet ??