Generelt om Vandtårne.

Skitse over et vandtårns funktion. 1. Pumpestation 2. Vandbeholder 3. Forbrugere Et vandtårn er en vandbeholder, hvor vandet opbevares i tilstrækkelig højde til at skabe tryk i et vandforsyningssystem. Arkitektonisk kan deres udformning være ganske forskellig efter hvilken periode, de er blevet opført. Flere ældre vandtårne er i dag indrettet til andre formål.

Tilbage